vrijdag 26 april 2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief  2013/2
 
Zorgplicht


In een saunazwembad in het zuiden van het land glijdt een medewerkster uit
en breekt een been. Hoewel het algemeen bekend is dat het rond het bad
glad is en er slippers werden gedragen. De ongelukkige vrouw heeft haar
werkgever civielrechtelijk aansprakelijk gesteld voor de schade vanwege het
niet nakomen van de zorgplicht.
De wettelijke zorgplicht is een door veel bestuurders van bedrijven en (sport)
verenigingen onderschatte verantwoordelijkheid. Ongeacht of het gaat om
ruimten die voor publiek of uitsluitend voor eigen personeel toegankelijk zijn.
Een bedrijf, stichting of vereniging kan als eigenaar of gebruiker van een
opstal worden aangesproken wanneer deze gebreken vertoont en iemand
daardoor schade lijdt.
De oorzaken zijn eenvoudig voor te stellen: een gladde vloer of trap, gladde
schoenen of een combinatie hiervan. In een werksituatie heeft de werkgever
een zorgplicht om maatregelen te treffen om te voorkomen dat een
werknemer uitglijdt of struikelt (dat geldt uiteraard ook voor bezoekers).
Hij/zij dient te zorgen voor een stroeve vloer – althans een vloer die niet glad
is - of antislipschoenen. Op www.bedrijfsongevallen.nl vonden wij een aantal
rechterlijke uitspraken waarin de aansprakelijkheid van de werkgever in geval
van schade door uitglijden aan de orde komt.
 
 
 


Slipmeter
 
In tegenstelling tot in veel andere landen kennen wij in Nederland geen
wettelijke bepalingen over de slipwerendheid van vloeren. Dat is minder
gunstig dan het lijkt. Zoals hiervoor gemeld kennen wij namelijk wel zorgplicht
en de criteria die rechters daarbij hanteren zijn minder voorspelbaar dan
objectieve en meetbare waarden. Toch heeft het zin om de slipwerendheid
van vloeren te weten om te kunnen beoordelen of behandeling met een
slipwerend product vanuit een oogpunt van veiligheid en preventie wenselijk
is. Met de nieuwe digitale American Slipmeter is zo’n meting eenvoudig en
zeer nauwkeurig.
Volgens de ASTM (American Society of Testing and Materials) is een vloer met
een waarde van .50 of hoger is veilig (op publieke plaatsen .60). Op schuine
vloeren (hellingen) dient tenminste de waarde .80 te worden behaald.
Slipfree is aangesteld als importeur van de American Slipmeter. Wij kunnen de
ASM825 leveren voor dezelfde prijs als waarvoor u deze bij de fabrikant kunt
bestellen.
Op www.americanslipmeter.com vindt u informatie over deze Slipmeter. Voor
de bestelprocedure kunt u contact met ons opnemen via info@slipfree.nl.
 
 
 
 
 
 


 
Wilt u kennismaken met Slipfree kijk dan op www.slipfree.nl. Tot en met 30
april kunt u via www.websinkel.nl een testfles bestellen met een korting
van 20%. Gebruik daarvoor de kortingcode: Royal
1 opmerking:

  1. In de badkamer kan dat ook heel snel gebeuren en je kan het beter maar voorkomen. Dankzij veel hulpmiddelen kan je het uitglijden voorkomen in de badkamer. Gelukkig nog nooit uitgegleden!

    BeantwoordenVerwijderen