maandag 26 november 2012

Nieuwsbrief


U ontkomt er niet aan en wij dus ook niet. Hij is weer in het land.

Tijd voor cadeautjes..... Leuke, mooie, originele, grote en kleine.

Bij Websinkel.nl vindt u cadeaus die u niet op iedere straathoek tegenkomt. Geen angst dus voor doublures in de zak.

 

Tip: de culinaire thriller Kunst en Vliegwerk. Een spannend verhaal gelardeerd met informatie over steden, cultuur, wijn en gastronomie.

Een cadeau dat zeker op prijs gesteld zal worden voor slechts € 12,95 (incl. verzendkosten)

Vandaag bestellen, binnen 2 werkdagen in huis en altijd verzendkosten inbegrepen.

 

Voor inspiratie of bestelling zie www.websinkel.nl

 

José P.Q. Oostdam, Webstore Manager

Steeds wisselend - altijd bijzonder!

 

 

woensdag 14 november 2012

Nieuwsbrief
Welkom in de Slipfree nieuwsbrief voor professionals. Sinds het vorige bericht
zijn er volop ontwikkelingen geweest. Dabblad De Pers meende ons op een
oneigenlijke claim te hebben betrapt, maar gaf op groteske wijze toe dat onze
berichtgeving in ons persbericht over zorgplicht en aansprakelijkheid correct
was. Daarnaast zijn wij verheugd benoemd te zijn als distributeur van de
American Slipmeter. Over deze en tal van andere onderwerpen leest u in dit

bulletin.Paul Jansen Key Account Manager


Het is met veel genoegen u Paul Jansen te kunnen voorstellen. Paul is sinds oktober 2012 Key Account Manager voor Slipfree en staat via plj@slipfree.nl graag tot uw beschikking voor vragen over de toepassing en werking van Slipfree. Onnodig om te vermelden dat hij ook met plezier uw orders opneemt, ongeacht of het gaat om 1 fles of een pallet.

Het belang van de droogtijd


Naast een professionele reiniging van de ondergrond (vet-, vuil- en stofvrij
maken), is het respecteren van de droogtijd van cruciaal belang voor een
optimale en langdurige werking van Slipfree. De reden daarvoor is als volgt:

 - De bovenste lijn stelt een vloer voor, voordat deze is behandeld
- De 2e lijn een vloer die op de juiste manier met  Slipfree is behandeld.    
- De onderste lijn toont een te korte of lange inwerktijd. 
Vaak wordt gedacht dat het langer laten inwerken van Slipfree een
verbetering van het resultaat geeft. Dat is onjuist, er is een optimale inwerktijd.
Daarna moet de vloer worden nagespoeld met schoon water om de werking
van Slipfree te stoppen. Gebeurt dat niet of te laat dan vlakken de poriën af
en is de bescherming tegen uitglijden minder. De inwerktijd verschilt per type
vloer en staat vermeld op het etiket van de fles en op de gebruiksaanwijzing.


Keuringsrapporten
  Slipfree is in Spanje gepatenteerd en uitvoerig getest door Cemex España en
Anayco, instituten die zich laten vergelijken met ons TNO. De rapporten
daarvan zijn (in de Spaanse taal) op aanvraag beschikbaar.Slipfree in de Pers
Letselschadeadvocaat stelt dat bedrijven in gebreke zijn als ze niet een antislip
middel gebruiken.
 


Zie ook:
www.depers.nl/economie/610714/Gladde-vloeren-zijn-bedrijfsrisico.htmlen www.deondernemerzwn.nl/component/content/article/42-nieuwsalgemeen/1676-slipfree-nu-ook-in-nederland-verkrijgbaar.html

American Slipmeter
 
In tegenstelling tot in veel andere landen kennen wij in Nederland geen
wettelijke bepalingen over de slipwerendheid van vloeren.
Dat is minder gunstig dan het lijkt. Wij kennen namelijk wel zorgplicht en de criteria die rechters daarbij hanteren zijn minder voorspelbaar dan objectieve en meetbare waarden. Toch heeft het zin om de slipwerendheid van vloeren te weten om te kunnen beoordelen of behandeling met een slipwerend product vanuit een oogpunt van veiligheid en preventie wenselijk is. Met de
nieuwe digitale American Slipmeter is zo’n meting eenvoudig en zeer nauwkeurig.
Volgens de ASTM (American Society of Testing and Materials) is een vloer met
een waarde van .50 of hoger  veilig (op publieke plaatsen .60). Op schuine
vloeren (hellingen) dient tenminste de waarde .80 te worden behaald.
Slipfree is aangesteld als importeur van de American Slipmeter. Wij kunnen de
ASM825 leveren voor dezelfde prijs (859 USD, excl. btw, importrechten en
verzendkosten) als waarvoor u deze bij de fabrikant kunt bestellen. Voor meer
informatie over de American Slipmeter zie www.americanslipmeter.com.
Neemt u voor informatie over de bestelprocedure contact met ons op viaDe mop
  

Naar aanleiding van enkele tegenvallende testresultaten met Slipfree hebben
wij een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de oorzaak daarvan. De reden
bleek even eenvoudig als onverwacht. Volgens de gebruiksaanwijzing wordt
Slipfree bij voorkeur met een mop aangebracht. Nu blijken er zowel
absorberende als niet-absorberende moppen in omloop te zijn. Met name op
kleine teststukken wordt dermate intensief gemopt, dat de grootste deel van
de Slipfree weer wordt opgenomen als de mop absorberend is. In verband
hiermee hebben wij het gebruiksadvies gewijzigd.
Aanbevolen wordt om Slipfree aan te brengen door middel van een spuit
(voor kleinere oppervlakken volstaat een plantenspuit, u als professional heeft
daarvoor uw eigen materiaal). Op deze wijze wordt het product eenvoudig in
de juiste dosering egaal op de vloer aangebracht. Inwrijven is niet nodig,
slechts de juiste droogtijd (per type vloer kunnen er verschillen zijn) hanteren
en daarna met schoon water naspoelen om het proces van het vormen van de
onzichtbare poriën te stoppen.
Vanwege de droogtijden is het niet mogelijk om met een beperkt aantal
mensen een groot oppervlak tegelijk te doen. Behandel de vlier bij voorkeur
per maximaal 100 vierkante meter tegelijk.
Q & A

Q.
Is het nodig om vloeren met kalkaanslag eerst te ontkalken of is  goede reiniging voldoende om SF met succes aan te brengen? 

A.
De optimale behandeling in dit geval is om de vloer eerst te ontvetten dan te ontkalken en opnieuw te reinigen. Daarna kan SF met succes worden aangebracht.

Q.
Werkt SF ook als er olie op de vloer ligt?
A.
Ja, dan houdt SF zijn werking, al is het afhankelijk van de hoeveelheid  olie. Een kleine hoeveelheid is geen probleem.
Q.
Wat gebeurt er als bij het aanbrengen een deel van de vloer al droog is en er sprake is van laag over laag? 

A.
Dat is geen probleem, op die delen wordt de vloer extra antislip, maar visueel heeft het geen effect. 
Q.
Wat te doen als, na een aantal jaar, SF opnieuw moet worden aangebracht? 

A.
De vloer moet opnieuw gereinigd/ontvet worden om de hechting van de nieuw aan te brengen laag mogelijk te maken. Restanten van de vorige laag SF hoeven niet te worden verwijderd, je kunt het hier opnieuw overheen aanbrengen.   

Q.
Is het mogelijk om een Slipfree oplossing te ontwikkelen voor linoleum? 

A.
Men is bezig met een recept voor linoleum. Er zitten nogal wat haken en ogen aan, maar er is hoop dat het gaat lukken om een goede oplossing te vinden voor linoleum vloeren die door vocht glad worden.   

Q.
Werkt Slipfree ook op Leisteen?  

A.
Ja, dat werkt prima. Het antislip effect is goed en, los van de natuurlijke verkleuring van leisteen, heeft Slipfree geen effect op de kleur van de vloer. Dat laat onverlet dat het altijd goed is om eerst een hoek te testen alvorens de hele vloer te behandelen.  
Q.
Beschermt Slipfree ook tegen slijtage van de vloer of de vorming van vlekken?
A.
Slipfree biedt geen extra bescherming tegen slijtage van de vloer of de

vorming van vlekken.
Q. Is het noodzakelijk om de vloerverwarming uit te schakelen als Slipfree wordt aangebracht? 

A.
Om onnodige verdamping van het product te voorkomen is het verstandig om bij het aanbrengen van Slipfree de vloerverwarming uit te zetten.
Ongevallen statistieken


Volgens Stichting Consument & Veiligheid gebeuren er in Nederland jaarlijksgemiddeld 23.000 ongelukken (63 per dag) als gevolg van uitglijden op gladde of natte vloeren.
Per jaar worden er 1.600 ouderen na een val in een sanitaire ruimte
opgenomen in het ziekenhuis. Naar schatting 110 daarvan (bijna 3 per week)
overlijden als gevolg van de bij de val opgelopen kwetsuren.
Amerikaans onderzoek brengt nog iets anders aan het licht. In dat land
belanden door uitglijden 25.000 mensen per dag in het ziekenhuis en
overlijden er 11.000 per jaar. Ter vergelijking, in dezelfde periode zijn er in de
VS 5.000 dodelijke slachtoffers als gevolg van brand. Sprinklers, branddeuren,
strenge regels en intensieve controles beschermen u tegen de gevaren van
vuur, maar hoe bent u thuis en in publieke ruimten beschermd tegen gladde
vloeren, met jaarlijks twee keer zoveel slachtoffers?
  


Accocheck
 


Als vereniging bent u verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van
uw leden, vrijwilligers en bezoekers. U dient op de hoogte te zijn van
eventuele risico's en daartoe maatregelen te treffen.
Juristen, sportbonden, sportverenigingen en verzekeringsmaatschappijen
onderkennen de risico's en bevestigen dat besturen van sportverenigingen
een stevige zorgplicht kennen. Echter, besturen van sportverenigingen zijn
zich niet altijd bewust van de zorgplicht en de aanwezige risico's.
Uw leden, bezoekers en vrijwilligers zijn verzekerd onder voorwaarde dat u
heeft voldaan aan uw zorgplicht.
Accocheck heeft een uitgebreid keuringssysteem voor sportaccommodaties
ontwikkeld (zie www.accocheck.nl).
Volgens Accocheck directeur Bert de Goei zijn gladde vloeren in douches,
kleedkamers, keukens en achter de bar een veel voorkomend probleem.
Ook de kantinevloeren zijn bij regenachtig weer vaak gladder dan dat ze
zouden mogen zijn. Accocheck onderkent dat het aanbrengen van Slipfree
bijdraagt aan de veiligheid van gebruikers en bezoekers aan accommodaties
en beveelt de toepassing van Slipfree aan. In geval er zich ondanks het gebruik
van Slipfree toch een ongeval voordoet, kunnen bestuursleden aantonen dat
er door middel van het aanbrengen van Slipfree in het kader van de zorgplicht
extra voorzorgsmaatregelen zijn genomen.
  


Zorgplicht


De wettelijke zorgplicht is een door veel bestuurders van bedrijven en


verenigingen onderschatte verantwoordelijkheid. Ongeacht of het gaat om
ruimten die voor publiek of uitsluitend voor eigen personeel toegankelijk zijn.
Een bedrijf, stichting of vereniging kan als eigenaar of gebruiker van een
opstal worden aangesproken wanneer deze gebreken vertoont en iemand
daardoor schade lijdt.
De oorzaken zijn eenvoudig voor te stellen: een gladde vloer of trap, gladde
schoenen of een combinatie hiervan. In een werksituatie heeft de werkgever
een zorgplicht om maatregelen te treffen om te voorkomen dat een
werknemer uitglijdt of struikelt. Hij/zij dient te zorgen voor een stroeve vloer
– althans een vloer die niet glad is - of antislipschoenen.
Er zijn tal van rechterlijke uitspraken waarin de aansprakelijkheid van de
werkgever in geval van schade door uitglijden aan de orde komt. Wij vonden
op de website www.bedrijfsongevallen.nl onder meer de volgende case die
aantoont hoe zorgvuldig er met de verantwoordelijkheid van zorgplicht moet
worden omgegaan.


Wasserijmedewerker glijdt uit in plas water -

Hoge Raad 110408/JA08146 -Vendrig drijft een chemische wasserij die zich bezighoudt met het wassen van
bedrijfskleding voor de voedingsmiddelenindustrie, werkplaatsen en industriële
bedrijven. Een wasserijmedewerker in dienst van Vendrig is in de uitoefening van zijn
werkzaamheden uitgegleden in een plas water en ten val gekomen. Op dat moment
droeg de werknemer door de werkgever ter beschikking gestelde veiligheidsschoenen.
Als gevolg van het hem overkomen ongeval is zijn rechterhand zodanig
verwond dat verwacht moet worden dat hij gedurende de rest van zijn werkzame
leven arbeidsgehandicapt zal zijn.
De werknemer heeft de werkgever aangesproken voor zijn schade.
De kantonrechter en het hof hebben de vordering afgewezen omdat ze van oordeel
waren dat de werkgever erop had mogen vertrouwen dat de aan de werknemer ter
beschikking gestelde veiligheidsschoenen een in de gegeven omstandigheden
afdoende middel zouden bieden tegen het risico van uitglijden. De Hoge Raad
overweegt echter als volgt. De wettelijke zorgplicht van de werkgever voor de
gezondheid en veiligheid van de werknemer (art. 7:658 lid 1 BW) vereist een hoog
veiligheidsniveau van de betrokken werkruimte, werktuigen en gereedschappen,
alsmede van de organisatie van de betrokken werkzaamheden; bovendien dient de
werkgever het op de omstandigheden van het geval toegesneden toezicht te houden
op behoorlijk naleving van de door hem gegeven instructies, en op behoorlijk
onderhoud van werkruimten en materialen. Het gaat erom of de werkgever voor het
verrichten van de arbeid zodanige maatregelen heeft getroffen en aanwijzingen
heeft gegeven als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat een werknemer in de
uitoefening van zijn werkzaamheden schade zou lijden als gevolg van een val door
gladheid, ontstaan door waterplassen die in een wasserij ook volgens de werkgever
nu eenmaal niet zijn te voorkomen. De omstandigheden dat de werkgever ter
afwering van dit gevaar een veiligheidsmaatregel heeft genomen (het ter beschikking
stellen van veiligheidsschoenen die mede ertoe dienden om uitglijden te voorkomen)
brengt nog niet mee dat de werkgever zich van zijn voormelde verplichtingen heeft
gekweten of dat het treffen van andere meer effectieve, maatregelen met hetzelfde
doel (het leggen van rubberen matten) niet van hem kon worden gevergd. Mede in
aanmerking genomen dat de werknemer onweersproken heeft aangevoerd dat het
aanbrengen van rubberen matten een eenvoudige en geëigende
veiligheidsmaatregel was tegen het gevaar van uitglijden in een plas water, berust
het oordeel van het hof – en dus ook de kantonrechter - op een onjuiste
rechtsopvatting.vrijdag 9 november 2012

Nieuwsbrief
 

     De filosofie van Websinkel.nl is een steeds wisselend assortiment van 25 (5 x 5) artikelen aan te bieden. Dat betekent dat er ook geschrapt wordt in het assortiment. Soms omdat het product is uitverkocht, maar af en toe ook om ruimte te maken.

Daar profiteert u dan weer van. Voor twee echte wijnliefhebbers bieden wij de laatste wijnklimaatkasten aan voor slechts 125 i.p.v. 199 euro (verzendkosten en BTW inbegrepen).

     Laat deze kans niet voorbij gaan en profiteer nu. Verwen uzelf of als een cadeau waar je echt vrienden mee maakt.

Voor info en bestelling zie www.websinkel.nl onder Huis.

 

José P.Q. Oostdam, Webstore Manager

Steeds wisselend - altijd bijzonder!

 


 

 

 

 

 

woensdag 31 oktober 2012

Nieuwsbrief


 
U merkt het in dit natte jaargetijde, tegelvloeren zijn glad. Hallen, portieken, terrassen en galerijen zijn ineens onzichtbaar gevaarlijke plaatsen voor wie even niet oplet. Maar ook binnenshuis schuilt er gevaar. Met name in badkamer en keuken gebeuren er veel ongevallen. Alleen al in Nederland komen er jaarlijks gemiddeld 23.000 mensen (meer dan 60 per dag) onder medische behandeling als gevolg van uitglijden, vaak met blijvende gevolgen.

 

Met Slipfree verhoogt u de slipwerendheid van tegelvloeren. Onzichtbaar en langdurig. U leest hierover op www.websinkel.nl onder Random. Vandaag, 31 oktober, 1, 2 en 3 november kost Slipfree geen 45 maar 35 euro (inclusief btw en verzendkosten) voor een fles van 1 liter (goed voor 10 m2).

Voor € 3,50 per vierkante meter bent u, uw gezinsleden en uw gasten jarenlang beter beschermd tegen uitglijden en vervelend letsel. Bestel dus vandaag nog. Aanbrengen van Slipfree is eenvoudig, een duidelijke gebruiksaanwijzing wordt meegezonden.

 

José P.Q. Oostdam, Webstore Manager

Steeds wisselend - altijd bijzonder!

 


 

 bestand

zaterdag 6 oktober 2012

Nieuwsbrief


De BTW is omhoog, de prijzen van Websinkel niet.....
 
....integendeel, een week lang (t/m vrijdag 12 oktober) ontvangt u bij aankoop van een van de heerlijke diffusers van de Portugese geurmaker Castelbel (kijk op www.websinkel.nl welke geuren er op voorraad zijn) een exclusieve Engelse handcreme Lavendel of Rose Petal met shea butter t.w.v. € 9,95 cadeau.

 

Mocht u zich tot de gelukkigen kunnen rekenen die ondanks alles nog ruimte hebben om zichzelf te verwennen, kijk dan op Websinkel.nl voor de meest bijzondere tuinsauna die u ooit heeft gezien of voor een echte handgemaakt Hurtan cabrio. Nu bestellen, komend voorjaar rijden. 

 

herfsttinten bij www.websinkel.nl
José P.Q. Oostdam, Webstore Manager

Steeds wisselend - altijd bijzonder!

 


 

 bestand

vrijdag 21 september 2012

Winnaars Kunst en Vliegwerkquiz


Leuk dat u/je hebt meegedaan aan de Quiz Kunst en Vliegwerk. Bijna 500 mensen hebben zich erop stuk gebeten, met wisselend resultaat.
 

Ondanks dat wij denken dat de quiz bepaald niet eenvoudig was, waren er toch 11 wereldkenners met alle 25 goed en nog eens 10 met slechts één misser. Buitengewoon knap.

 
De hoofdprijs, een Marcato Pastamachine, is verloot onder de deelnemers met 25 goede antwoorden. Daarnaast is er een originele Castelbel diffuser naar keuze onder alle inzenders verloot en heeft Websinkel.nl nog een extra prijs beschikbaar gesteld, een Luxury hand cream (naar keuze lavendel of rose petal).

 

De Winnaars zijn

Pastamachine:  Dhr. A.J. Groothorst uit Deventer

Diffuser naar keuze:  Mevr. X. Koene uit Mijdrecht

Handcreme naar keuze:  Mevr. C. Schalkx uit Utrecht
 
Gefeliciteerd!!!! Stuur een email naar jose@websinkel.nl met uw adresgegevens en het komt z.s.m. uw kant op.

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwtjes van Websinkel.nl  vind onze webshop dan leuk op www.facebook.com/websinkel.nl. U vindt hier ook elke week een heerlijk en makkelijk recept.

 

woensdag 4 juli 2012

Loungen

loungeset www.websinkel.nl

Het woord lounge komt van het werkwoord loungen, Engels voor uitrusten. Het woord is ook verbonden met de term onthaasten. Eind jaren '90 ontstond de loungetrend waarbij het uitrusten werd verheven tot een populaire, eigentijdse aangelegenheid. Overal ontstonden loungecafés, waar in een trendy omgeving gerelaxt kon worden. Als uitloper hiervan werd ook een nieuw muziekgenre, lounge, populair. Oorspronkelijk werd met lounge gerefereerd aan muziek gespeeld in de salons van hotel- en casinobars, maar ook kleine cabarets en pianobars. Het is bedoeld als achtergrondmuziek, of in ieder geval muziek waarbij te converseren valt. Vooral in Frankrijk, Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Spanje was het rond de eeuwwisseling erg populair, en groeide het deels uit tot een levensstijl waarbij men het rustig aan deed, en alles zo gemakkelijk mogelijk ging. De invloed van het ouderwetse loungen is nog steeds herkenbaar doordat in loungebars de muziek een volume heeft dat zich zowel leent tot dansen als converseren.
In je eigen tuin kan je natuurlijk ook goed loungen en daar hoort dan een heerlijke tapas bij.
Wat te denken van deze Spaanse aardappeltortilla, op originele wijze gebakken, is altijd een succes.

1 1/2 dl olijfolie
1 ui in ringen
4 vastkokende aardappelen
   geschild, in plakjes van 3mm
6 eieren
1 teentje knoflook, fijngesneden
3 el peterselie, fijngesneden
150 gr gegrilde paprika's(pot) uitgelekt
   en in stukjes gesneden
zout en peper

In grote koekenpan olie verhitten en ui en aardappelen heel zachtjes 20-25 minuten gaarbakken, af en toe omscheppen. Aardappelen met zout bestrooien. In vergiet laten uitlekken en olie opvangen en de aardappelen droogdeppen met keukenpapier.
In schaal eieren loskloppen met knoflook, peterselie, zout en peper. Aardappelen erdoor scheppen en mengsel ongeveer 10 minuten laten staan. Gegrilde paprika's erdoor mengen.
In schoongemaakte koekenpan 2 el van de opgevangen olie verhitten en mengsel in pan schenken en gladstrijken. Tortilla in 15 minuten gaarbakken. Halverwege baktijd keren en bovenkant goudbruin bakken.
bron: tip culinairvrijdag 18 mei 2012

Kunst en vliegwerk

Kunst en vliegwerk www.websinkel.nl

R.N. van Noortwyck heeft met dit debuut een nieuw genre neergezet dat zich misschien het beste laat omschrijven als een ´culinaire thriller´. Binnen een wervelend spektakel van internationale achtervolgingen wordt de lezer getrakteerd op wetenswaardigheden over wijn, gastronomie en cultuurhistorische achtergronden van de landen en streken waar het verhaal zich afspeelt. De hoofdpersoon lijkt door toeval telkens weer in gevaarlijke situaties terecht te komen. Dat hij zich niet bij dat toeval wil neerleggen zorgt uiteindelijk voor de ontknoping. Een spannend verhaal dat de lezer over de hele wereld voert, boeiend van begin tot eind.

Waar komt de uitdrukking met kunst- en vliegwerk vandaan?
Als iets kunst- en vliegwerk is, wil dat zeggen dat alles uit de kast wordt getrokken om iets voor elkaar te krijgen of te maken, vaak op het laatste nippertje en al improviserend.
Vliegwerk verwijst volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) naar de toestellen waarmee men vroeger acteurs op het toneel kon laten opstijgen en neerdalen. Met kunstwerk(en) werden op het toneel natuurverschijnselen nagebootst, zoals de zee.
Later kreeg met kunst- en vliegwerk de figuurlijke betekenis 'op alle mogelijke manieren', 'met allerlei foefjes'. Dat gebeurde al lang geleden; zo staat in het WNT een citaat uit 1784 waarin deze figuurlijke betekenis gebruikt wordt: "Dit alles heb ik zo met kunst- en vliegwerken uit den kwaadaartigen Stiefvader gekreegen."
Tegenwoordig wordt met kunst- en vliegwerk vaak gebruikt in situaties waarin het mis dreigt te gaan, terwijl er ook nog sprake is van tijdnood. Wat met kunst- en vliegwerk tot stand komt, zal dus weleens met de Franse slag gedaan zijn.

En voordat je dan onderuitgezakt  gaat zitten in je favoriete stoel of bank met dit boek en lekker een paar uur gaat lezen moet je wel eerst even deze appelcrumble maken. En dan eet je hem natuurlijk het liefst nog warm met slagroom. Het water loopt me al in de mond.

1 kilo appels, geschild, in hele dunne schijfjes
50 gr rietsuiker
1 tl kaneel
4 el rozijnen
175 gr bloem, gezeefd
50 gr rietsuiker
50 gr grof gemalen hazelnoten
snufje zout
100 gr gesmolten boter

Appelschijfjes mengen met rietsuiker, kaneel en rozijnen. Mengsel in ingevette ovenschaal scheppen. Oven voorverwarmen op 200 graden. Bloem mengen met suiker, hazelnoten en zout. Boter in dun straaltje erdoor roeren(met vork) en met vingers tot kruimelig deeg mengen. Deeg een half uur in koelkast laten rusten. Appels met kruimeldeeg bedekken en in het midden van de oven ongeveer 30 minuten goudbruin bakken. Warm serveren met slagroom. Niet vergeten te eten tijdens het lezen van dit spannende boek.
Bron: Het kookboek van Tip Culinair


dinsdag 6 maart 2012

Cafe Allegro

Cafe Allegro www.websinkel.nl
Allegro is een van oorsprong Italiaanse muziekterm waarmee het karakter van een muziekstuk wordt aangegeven: "vrolijk", "opgewekt" of "levendig". En deze termen zijn inderdaad van toepassing op dit veelkleurige schilderij met de kopjes koffie van Frans de Lange.
Dit schilderij doet mij ook denken aan de eerste keer dat ik de term barista hoorde. We waren in een restaurant in Scheveningen en na het gezellige diner kwam er nog een heerlijk kopje koffie. Deze smaakte zo goed dat we in gesprek kwamen met de ober. Deze vertelde dat hij was opgeleid als Barista. Ik had geen idee waar hij het over had en ik was niet de enige aan onze tafel.
Een barista is een vakman of -vrouw die zich toelegt op het bereiden van espresso en aanverwante dranken als cappuccino. De barista is als de kok in de keuken; hij/zij weet daarnaast vrijwel alles van de techniek van de espressomachine en de processen bij het bereiden van de espresso.
Sinds 2002 worden er baristakampioenschappen gehouden in Nederland. Tijdens deze wedstrijd bereidt de deelnemer vier espresso's, vier cappuccino's en vier koffiespecialiteiten. Voor het bereiden van deze dranken krijgt de barista 15 minuten. Gelet wordt op technische beheersing van de machine, het maken van perfecte dranken en creativiteit. En creatief was onze gastheer zeker en we mochten verschillende kunstwerkjes van hem bewonderen en proeven.
Koffiebonenweetje
De duurste koffiesoort ter wereld (Kopi Luwak) wordt gemaakt van koffiebessen die door de loewak zijn opgegeten. Doordat de bonen niet verteren worden ze weer uitgescheiden. De loewak leeft vooral in de Filipijnen en in Indonesië, waar de naam Kopi Luwak vandaan komt.

Bij de koffie gaan we natuurlijk iets zoets eten.

Chocolate fudge brownies
185 gr pure chocola
110 gr boter
225 gr suiker
150 gr bloem
1/2  tl  bakpoeder
1/2  dl slagroom
2 grote eieren
1 zakje vanillesuiker
snufje zout
vierkante bakvorm ingevet
Verwarm de over voor op 175 graden. Smelt 60 gr chocolade met de boter in de magnetron en laat iets afkoelen. Klop de suiker, vanillesuiker, eieren, bakpoeder en zout met de mixer. Schep de bloem en het chocolademengsel er vervolgens voorzichtig doorheen. Schep het beslag in de bakvorm. Bak de brownies in het midden van de oven in een half uurjte gaar. (prik er een satéprikker in, als die droog en schoon is, zijn de brownies gaar) Laat ze in de vorm afkoelen. Verwarm de slagroom in een steelpan en voeg van het vuur af 125 gr chocolade toe. Laat de chocolade onder af en toe roeren smelten. Laat dit iets afkoelen en schenk over de brownies. Laat de laag in de koelkast opstijven. Snij de brownies in blokjes. Dit is hemels!

donderdag 16 februari 2012

Japanse Schone Kunst


Japanse Schone www.websinkel.nl

 

De Japanners zijn erg gevoelig voor de vergankelijkheid van schoonheid.
Dit is ook de reden dat men gevoelig is voor de seizoenswisselingen en
een bijzondere band heeft met de natuur. Dat ziet men ook terug in de
Japanse keuken. De Japanse keuken uit zich vooral in de wijze waarop
gerechten geserveerd worden. Een kok in een restaurant, maar ook iemand
thuis, zal van elke maaltijd een kunstwerk proberen te maken. Zo kan men
bijv. de seizoenen in de gerechten op het bord uitgebeeld zien, waarbij het
dan ook zaak is om de juiste seizoensgerechten te gebruiken. Ook het servies-
goed en eigenlijk de hele entourage wordt hierop afgestemd. Er is een gezegde
dat de Chinees met de tong eet en de Japanner met de ogen. Zoals bekend is
de menukaart van de Japanner verschillend van de Europese en zelfs van de
Chinese. Omdat men heel lang in Japan geen vlees heeft gegeten (slachten
van dieren deed men niet), zijn vooral rijst en vis de hoofdingrediënten.
Bij het eten wordt niet de volgorde aangehouden zoals wij die kennen. Soep
bijv. wordt vaak aan het eind gegeten maar kan tijdens de hele maaltijd genuttigd
worden. Alle gerechten worden bij het begin al neergezet zodat alles door elkaar
gegeten kan worden.
De sushi is dé snack uit Japan, hoewel oorspronkelijk afkomstig uit Z.O. Azië, waarvan het hoofdbestanddeel met rijstazijn aangezuurde rijst is (sushi meshi of sumeshi). De vorm die men uiteindelijk aan de rijst geeft en de andere bestanddelen bepalen het type sushi. In Japan ziet men veel sushi bars, die overigens in Nederland ook al populair beginnen te worden. In deze sushi bars kan men uitsluitend sushi eten en dan meestal aan de "toonbank" of bar. Ook ziet men wel een lopende band waar de gewenst sushi afgepakt kan worden. De sushi-chef is een hoog gewaardeerde expert, die er jaren over doet om een hoog niveau te bereiken.

Sushi maken
Het zelf maken van sushi begint natuurlijk met de rijst. De typische Japanse rijst is kleverig na het koken, hetgeen noodzakelijk is voor het maken van sushi.
De Japanse rijst dient goed gewassen te worden tot het water helder blijft. Doe het daarna in een vergiet, zodat het kan uitlekken. Doe de rijst in een pan en voeg er 1¼ x zoveel water bij. (Bij bijv. 2 kopjes rijst moet 2½ kopje water). Laat de rijst ongeveer een uur in het water staan. Breng daarna het water aan de kook en laat vervolgens 15-20 minuten op een laag pitje staan, met een deksel op de pan, tot het water is verdwenen. Haal tussentijds niet het deksel van de pan. Tenslotte nog een kwartiertje zonder vuur laten staan maar met nog wel het deksel erop.
Voor gebruik voor sushi dient de rijst nu eerst nog aangezuurd te worden.
Doe een paar eetlepels Japanse rijstazijn in een klein pannetje. Voeg daar ong. 1½ eetlepel suiker en een theelepel zout aan toe. Verwarm dit tot de suiker is opgelost.
De rijst kan nu het beste in een grote ondiepe schaal gedaan worden zodat het gemaakte azijnmengsel zachtjes over de rijst gegoten kan worden. Om het geheel goed te mengen dient de rijst met een houten spatel zachtjes omgespateld te worden. Er mag echter niet geroerd worden. Tijdens dit 'omspatelen' kan de rijst, bijv. met een waaier of een föhn afgekoeld worden. Als de rijst een graad of 30 is (handwarm), is de temperatuur goed. De sumeshi is klaar.
Bij het maken van sushi is het goed om een kom met hand-azijn (ongeveer 250 cc water met zo'n 4 eetlepels rijstazijn) te hebben, waar de handen steeds in bevochtigd kunnen worden. Dit voorkomt het vastkleven van de rijst aan de handen.

Het maken van maki-zushi of norimaki
Afhankelijk van het type sushi, worden de ingrediënten klaargemaakt. In dit geval worden reepjes zalm gesneden. Er naast liggen reepjes van krabsticks en reepjes komkommer.
Op een Japans matje, de makisu, wordt een deel van een velletje nori (zeewier) gelegd. Vaak wordt de nori eerst even in een vlam gehouden om hem knapperig te maken. Daarna komt er een laag van de sumeshi op. Omdat deze kleverig is, is er een mooie laag van te maken. Ondertussen is het verstandig om de handen vochtig te houden met de hand-azijn.
Op de sumeshi wordt een reepje zalm, een reepje van een krabstick of een reepje komkommer gelegd (of iets anders natuurlijk). Het kommetje met de handazijn staat er naast. Voordat het reepje zalm wordt neergelegd kan een streepje wasabi op de sumeshi gesmeerd worden.
Het matje (makisu), wordt aan een kant opgepakt en het geheel wordt opgerold. Als de bovenrand bij de onderkant komt, wordt de bovenrand van de nori naar binnen geduwd waardoor het geheel verder gerold kan worden.
Het laatste stukje van de nori wordt vochtig gemaakt met de handazijn.
Mensen die wel eens een sjekkie gerold hebben, herkennen het geheel waarschijnlijk.
De ontstane rol wordt gesneden.
Het resultaat. De andere sushi in het 'zakje' is een temaki.
Het bakje met de sojasaus, waarin wat wasabi kan zijn opgelost, staat erbij


bron: Uchiyama's website