vrijdag 26 april 2013

 
 
 
 
 
Nieuwsbrief
 
 
Dat Oranje de huiskleur van Websinkel is, heeft niets te maken met Koninklijke inspiratie. Maar in deze dagen verplicht het wel tot extra feestelijkheid. Daarom bieden wij zolang Beatrix onze Koningin is op alle producten 20% korting. U hoeft slechts op het bestelformulier kortingcode Royal in te vullen, dan wordt automatisch 20% in mindering gebracht.
Kijk dus snel op websinkel.nl voor bijzondere artikelen voor huis, tuin en keuken. Om uzelf te verwennen....of om cadeau te geven!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief  2013/2
 
Zorgplicht


In een saunazwembad in het zuiden van het land glijdt een medewerkster uit
en breekt een been. Hoewel het algemeen bekend is dat het rond het bad
glad is en er slippers werden gedragen. De ongelukkige vrouw heeft haar
werkgever civielrechtelijk aansprakelijk gesteld voor de schade vanwege het
niet nakomen van de zorgplicht.
De wettelijke zorgplicht is een door veel bestuurders van bedrijven en (sport)
verenigingen onderschatte verantwoordelijkheid. Ongeacht of het gaat om
ruimten die voor publiek of uitsluitend voor eigen personeel toegankelijk zijn.
Een bedrijf, stichting of vereniging kan als eigenaar of gebruiker van een
opstal worden aangesproken wanneer deze gebreken vertoont en iemand
daardoor schade lijdt.
De oorzaken zijn eenvoudig voor te stellen: een gladde vloer of trap, gladde
schoenen of een combinatie hiervan. In een werksituatie heeft de werkgever
een zorgplicht om maatregelen te treffen om te voorkomen dat een
werknemer uitglijdt of struikelt (dat geldt uiteraard ook voor bezoekers).
Hij/zij dient te zorgen voor een stroeve vloer – althans een vloer die niet glad
is - of antislipschoenen. Op www.bedrijfsongevallen.nl vonden wij een aantal
rechterlijke uitspraken waarin de aansprakelijkheid van de werkgever in geval
van schade door uitglijden aan de orde komt.
 
 
 


Slipmeter
 
In tegenstelling tot in veel andere landen kennen wij in Nederland geen
wettelijke bepalingen over de slipwerendheid van vloeren. Dat is minder
gunstig dan het lijkt. Zoals hiervoor gemeld kennen wij namelijk wel zorgplicht
en de criteria die rechters daarbij hanteren zijn minder voorspelbaar dan
objectieve en meetbare waarden. Toch heeft het zin om de slipwerendheid
van vloeren te weten om te kunnen beoordelen of behandeling met een
slipwerend product vanuit een oogpunt van veiligheid en preventie wenselijk
is. Met de nieuwe digitale American Slipmeter is zo’n meting eenvoudig en
zeer nauwkeurig.
Volgens de ASTM (American Society of Testing and Materials) is een vloer met
een waarde van .50 of hoger is veilig (op publieke plaatsen .60). Op schuine
vloeren (hellingen) dient tenminste de waarde .80 te worden behaald.
Slipfree is aangesteld als importeur van de American Slipmeter. Wij kunnen de
ASM825 leveren voor dezelfde prijs als waarvoor u deze bij de fabrikant kunt
bestellen.
Op www.americanslipmeter.com vindt u informatie over deze Slipmeter. Voor
de bestelprocedure kunt u contact met ons opnemen via info@slipfree.nl.
 
 
 
 
 
 


 
Wilt u kennismaken met Slipfree kijk dan op www.slipfree.nl. Tot en met 30
april kunt u via www.websinkel.nl een testfles bestellen met een korting
van 20%. Gebruik daarvoor de kortingcode: Royal
vrijdag 5 april 2013

 
NIEUWSBRIEF APRIL 2014
www.slipfree.nl
info@sliipfree.nl
 
 
                
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
Nog een paar dagen, dan draait de wind. Met een beetje geluk zijn we dan
eindelijk af van de kou, sneeuw en gladheid. Wordt het daarmee veiliger?
Onderzoeken wijzen uit van niet. Een sneeuwlaag verhoogt de kans op
uitglijden, maar men rekent erop en is extra voorzichtig. Anders is het als een
flinterdun laagje vocht op een terras, een hal, galerij, badkamer onverwacht
een glijpartij als gevolg van aquaplaning veroorzaakt. Het vocht kan niet weg
tussen de zool en de vloer, met vaak ernstige gevolgen. Naar schatting van de
Stichting Consument & Veiligheid moeten in ons land jaarlijks zo’n 23.000
mensen zich onder medische behandeling stellen. In de Verenigde Staten
overlijden jaarlijks 11.000 mensen als (indirect) gevolg van uitglijden, meer
dan 2x zo veel als het aantal dodelijke slachtoffers door brand.
Uitglijden is niet te voorkomen, maar de kans erop is wel te verkleinen door
het wrijvingscoëfficiënt van de vloer te verhogen. Met Slipfree gebeurt dit
onzichtbaar, eenvoudig, duurzaam en voordelig. Wacht niet op het
spreekwoordelijke kalf in de put en kom nu in actie. Voor uw eigen veiligheid
en die van uw gasten, bezoekers of gezinsleden.


Paul Jansen Key Account Manager

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is met veel genoegen u Paul Jansen te kunnen voorstellen. Paul is sinds
enige tijd Key Account Manager voor Slipfree en staat via plj@slipfree.nl graag
tot uw beschikking voor vragen over de toepassing en werking van Slipfree.
Onnodig om te vermelden dat hij ook met plezier uw orders opneemt,
ongeacht of het gaat om 1 fles of een pallet.
 
Zorgplicht
 
De wettelijke zorgplicht is een door veel bestuurders van bedrijven en
verenigingen onderschatte verantwoordelijkheid. Ongeacht of het gaat om
ruimten die voor publiek of uitsluitend voor eigen personeel toegankelijk zijn.
Een bedrijf, stichting of vereniging kan als eigenaar of gebruiker van een
opstal worden aangesproken wanneer deze gebreken vertoont en iemand
daardoor schade lijdt.
De oorzaken zijn eenvoudig voor te stellen: een gladde vloer of trap, gladde
schoenen of een combinatie hiervan. In een werksituatie heeft de werkgever
een zorgplicht om maatregelen te treffen om te voorkomen dat een
werknemer uitglijdt of struikelt. Hij/zij dient te zorgen voor een stroeve vloer
– althans een vloer die niet glad is - of antislipschoenen.
Er zijn tal van rechterlijke uitspraken waarin de aansprakelijkheid van de
werkgever in geval van schade door uitglijden aan de orde komt. Wij vonden
op de website www.bedrijfsongevallen.nl een aantal cases die aantonen hoe
zorgvuldig er met de verantwoordelijkheid van zorgplicht moet worden
omgegaan.
 


Keuringsrapporten
 
Slipfree is in Spanje gepatenteerd en uitvoerig getest door Cemex España en
Anayco, instituten die zich laten vergelijken met ons TNO. De rapporten
daarvan zijn (in de Spaanse taal) op aanvraag beschikbaar.